Kidung Asih

haduhhh....liwang liwung randu kurung gunung sembung

gunung jati gunung amparan
 Kang sejatine sejajare lawang sanga kang jageni

duhhhhh tameng ana pasangan damar
 Kangge ning linggih korsi gading gilang kencana

Sang ui syahadat iman tekene syahadat sejati

Anjembaraken byar... byar suminar cahyaning

Damar ang dadiapeu padang ing caruban nagari

Cukup aub oranana papa ya huuu ora nana papa....

Duhhh.... Duhhh.....

Aduh Gusti Nuhun Nuhun

Mugiya pasangan damar angsal siraman banyu suci

Suci ing banyu saking gaib ing pangeran

Mugidipun parengi barokah slamet lahir bathin

Dunia Wal Akhirat Aamiin Yaa Robbal'alamin

Sumirin Ing Gunung Jati

Kumpulane para wali kang sejati...

Gunung Sepuh Nagri Puser Bumi

Kawentar keceluk ing ginami cirebon pun Niki....

Wis Suci Kang Dinapur...

Bismillah....

Purwane Dingin

Ingsun titip tajuk lan pakir miskin

Iku dawuhe saking kanjeng syech jati

Sumangga Angger Pasangan Damar...

Tina Rusak Lampahe Ira Sing Bijaksana...

Niattana Tumidah Ati Kang Ikhlas

Tekad Kanyata Dadia Pengayoman Rahayat

Kacurung Dening Pangestu...

Muga Do'a Kairing Puji Rahayu

Andadiya Sinatria Pinayungan

Ingkang Mayungi Ing Nagri Puser Bumi

Kantugel Taliining Karsa

Luhureng Budi... Adil Ing Ti Tiwicara

Luhureng Elmu Mamrih Santos Sae' Ing Budi

Membuka Gapura Ningpraja Dawuh Wong Tua...

Lih' Ingngarso Sontulodo

Ingmado Mangunkarso

Tutwuri Handayani

Iku Minangka Dadiya Panutan Diri....

Pos terkait